Historie hasičského sboru

Osbor-historie-sborubec Sedmpány najdete na okrese Benešov na silnici z Vlašimi do Dolních Kralovic a to pouhých 5 km za Trhovým Štěpánovem. První písemná zmínka o Sedmpánech pochází z roku 1388. První zmínka o sedmpánských hasičích je z roku 1908, kdy byl v hostinci u Holadů založen Sbor dobrovolných hasičů, který měl 28 členů.

Obec tento rok zakoupila hasičskou stříkačku, postavila hasičskou kolnu a za pomoci dobrovolných příspěvků od jednotlivých členů byly zakoupeny i stejnokroje. Během dalších let se podařilo uhasit několik požárů a nebo zabránit jejich rozšíření. Tato stříkačka byla použitelná až do roku 1956, kdy obec zakoupila motorovou stříkačku PS 8, kterou bylo možno zapřahnout za traktor astodola-historie-sboru pochopitelně úspěšnost u zásahu byla podstatně lepší.

Koncem padesátých let, kdy se založilo JZD Sedmpány, které z počátku nemělo všechny prostory pro svoji činnost, byla původní stříkačka přestěhována pod širé nebe za nově postavený kravín a z poloviny hasičské kolny se stal sklad pohonných hmot.

Sbor byl sice schopný provést první zásah, ale společenský a kulturní život nebykulturak-historie-sborul takový jaký by měl být. K aktivizaci sboru došlo až po roce 1970, kdy byla doplněna členská základna. Začaly se pořádat taneční zábavy v bývalém pivovaru, což byl soukromý majetek. Pořádaly se staročeské maškary, pouťové hrátky a jízda zručnosti na kole po prkně přes rybník. Sbíralo se staré železo, aby se vytvořily finanční prostředky pro vytvoření potřebné občanské vybavenosti. Takže v letech 1977- 1982 se svépomocí postavila prodejna s hospodou, kulturní dům a hasičská zbrojnice. To bylo zázemí pro činnost sboru, které slouží ke spokojenosti všem občanům dodnes. V roce 1995 byla zakoupena nová stříkačka PS 12, která byla pokřtěna jménem „Růža“. Protože sbor měl v této době starší terénní automokram-historie-sborubil ARO, mohl se hasičským soutěžím věnovat naplno.

28. června 2008 oslavil sbor 100. výročí svého založení. Program tohoto dne byl následující. V 9 hodin se konala mše svatá v místní kapličce, která byla postavena v roce 1998. Před kapličkou bylo dále proneseno několik projevů, následoval průvod obcí, svěcení nového hřiště, kladení věnce k pomníku padlých včetně pouštění rybnik-historie-sboruhymny, svěcení svatého Floriána, odhalení pamětní desky, odchod na cvičiště, vystoupení mažoretek a soutěž dětí. Nakonec následoval samotný požární útok. Oslavu provázela dechová hudba „Sebranka“.

16. prosince 2008 byla přivezena nová stříkačka PS 12- sport. Křest této stříkačky proběhl 26. prosince 2008, kdy se konala Výroční valná hromada, které se zúčastnilo 90 občanů. Stříkačka dostala jméno   „Jiřina“, protože kmotrou byla paní Jiřina Kuželová.

22. února 2010 získal sbor devítimístný automobil CITROEN JUMPER, který nahradil staré ARO.

Mohlo by se vám líbit...