Historie obce

První zmínka o vsi pochází z roku 1388.

V historických pramenech je místo zvané  Sedmpány prvně uváděno v roce 1388 v souvislosti s místem, kde bylo zavražděno sedm zemanů. Z této doby se však nezachovala žádná zmínka o majitelích zdejšího zboží, a tak je možné, že lokalita náležela ke zboží ve Štěpánově.

V roce 1415 zasílá Mlýnek ze Sedmipánů list ke koncilu Kostnickému. V této době je v Sedmpánech uváděno několik statků, z nichž každý má jiného majitele. Roku 1440 se připomíná v Čáslavi ještě Výšek ze Sedmipánů. Vzniká tedy domněnka, že zde bylo pravděpodobně i sídlo rodu v tehdy obvyklém tvrzišti. Nebylo však nalezeno.

O obci se lze též dočíst v pramenech, že roku 1557 koupil nedaleké Sedlice zdejší krčmář Tůma. Většina zdejších statků náležela ke svobodnému zboží, ale některé byly součástí šlechtických statků a tak víme, že v roce 1547 náležely k štěpánovskému zboží, odkud se dostaly k panství na Šternberku a později opět ke Štěpánovu. Některé části jsou uváděny ještě v roce 1928 u kácovského zboží.

Obcí neprochází žádná ze značených TZN, a tak je nejsnadnější přístup do vsi po silnici z Keblova, Hulic, či po silnici z Trhového Štěpánova  přes Dubějovice.