Jak to všechno začalo

Sedmpanská polka

 

Zpívající hasičky

Vše precizně připravit, nastoupit na start a běžet! Zpěv a hasičský sport mají, leč to není zcela zjevné, mnoho společného. Preciznost, pravidelný trénink, vytrvalost a hlavně odhodlání je potřeba pro  každou činnost, kterou chce člověk vykonávat co nejlépe. Toto vše a mnohem více mají Sedmpánské ženy, které se rozhodly mimo „hasičiny“ věnovat i zpěvu. Není to vždy jednoduché, jedná se o seskupení amatérských zpěvaček, a není předpoklad, že by soubor kdy dosahoval profesionálních kvalit. Proto je tato činnost pro Sedmpánské ženy daleko těžší. I přes vědomí svých nedostatků se však nebojí předstoupit před publikum a ukázat mu, že když se chce, jde všechno!

Vše začalo na konci roku 2009, kdy se ženský hasičský tým Sedmpány rozhodl pro malou recesi a několik týdnů před Vánoci, začal secvičovat vystoupení pro místní obyvatelstvo. Hasičky se rozhodly zazpívat několik koled, kterými chtěly zpestřit předvánoční shon svým blízkým a přátelům. Na začátku bylo sedm žen a jedno vystoupení, které se zalíbilo a tak se další rok opakovalo již v posílené sestavě, kdy byly přijaty nové členky. Jelikož si všechny „zpěvačky“ uvědomovaly, že se nejedná již jen o pouhou recesi, ale o pomalu vznikající tradiční předvánoční záležitost, začaly se podle toho na vše připravovat. Pravidelné zkoušky a rozšíření repertoáru bylo samozřejmostí.

Třetí rok, kdy toto seskupení existovalo, se namísto dalších členek se začala přibírat nová vystoupení. V předvánočním čase bylo možné sbor vidět v sousedních H12698807_235274306815607_629948766_oulicích a Keblově. V následujících letech se kromě milovaných Sedmpán soubor objevil i v nedalekém Trhovém Štěpánově či Kondraci.

Vystupování našeho sboru započalo původně jen pro zpříjemnění Vánočních chvil, postupem času se však začala přidávat i vystoupení mimo nejkrásnější svátky roku. V Trhovém Štěpánově jsme se objevily několikrát a to kupříkladu jako čarodějné ženy při oslavách pálení čarodějnic, nebo jako kovbojky při vítání léta. Štěpánov se pro nás stal takovou menší stanicí, ve které jsme se vedle naší milované domoviny objevovaly nejčastěji.

V návaznosti na výše uvedené musím zmínit, že jsme i u nás zavedly i další „tradiční vystoupení“.  Již několik let se v Sedmpánském kulturním domě slaví svátek všech žen. Mimo zpěvu, jsme minulý rok přednesly vybrané básně, zatancovaly tance ve stylu s12736676_235274366815601_869090938_opartakiádního cvičení. Pionýrské kutými pro nás byly samozřejmostí. Toto retro vystoupení vzbudilo velice kladné ohlasy,  přihlížející jsme svým osobitým vystoupením značně pobavily. Několikrát se u nás slavila i pouť. Při této příležitosti se pro naše spoluobčany připravil celodenní program, za pomoci našich mužů- hasičů, v jehož části jsme též vystupovaly.

Naše veškerá aktivita de facto vyšla z hasičské činnosti, a tak je podle mě vhodné zmínit, co se stalo s naším ženským hasičským týmem. Několik let jsme ještě závodily, na okolních „srandamačích“, ale postupem času bylo čím dál více obtížnější kombinovat zkoušky zpěvu s náročnými hasičskými tréninky. A tak se stalo, že jsme  běhat přestaly. Je to již několik let. V sestavě, ve které tým několik let fungoval, ho nejspíše již neuvidíme. V létě 2015 jsme nicméně překonaly naše zábrany, a po dvou letech jsme odstartovali na závodech v sousedních Hulicích, ze kterých jsme si přivezli bronzový pohár. O dalším fungování týmu je možné pouze spekulovat, ale pokud se najde čas a přibere se nová krev, doufám, že by naše „mužstvo“ mohlo zazáři
t na některých okolních soutěžích.

Naše doposud poslední vystoupení se uskutečnilo na domácí půdě, v podobě dnes již tradičního Vánočního vystoupení sboru. Pro návštěvníky byl připraven chutný svařák, a drobné dárečky v podobě ručně vyrobených papírových andě12698985_235274360148935_511847235_olíčků. Vystoupení trvalo okolo čtyřiceti minut. Tento rok jsme vystoupení ozvláštnily spoluprácí s našimi nejmenšími. Paní Vlaďka Janáčková, vedoucí našeho sboru, si pod svou taktovku vzala nejenom nás, zkušené a ostřílené zpěvačky, ale i Sedmpánskou drobotinu, se kterou secvičila čtyři písně, které v průběhu našeho vystoupení zazněly. Celý podvečer se nesl v poklidném duch
u, a i když přituhovalo čerstvý svařáček všechny přihlížející zahřál.

Vystupování jako takové nás velice baví, ale bohužel náročná příprava a pravidelné zkoušky se po několika letech této činnosti podepsali na našem odhodlání pokračovat. Co přinese čas, to nevíme, ale já za sebe doufám, že vystupování, alespoň pro Sedmpánské publikum zůstane zachováno.

Lucie Vošická

Odkaz na původní článek: https://www.hasicskecteni.cz/index.php/hasicsky-blog/25-zpivajici-hasicky