Vánoční zpívání

Vánoční zpívání

Zasněžená sedmpánská náves, rozsvícený vánoční stromek a kaplička s letošní novinkou – vystříhaným betlémem – a zářícími svíčkami se staly v prosinci tou správnou kulisou pro již tradiční vánoční zpívání, které nám neklamně připomíná blížící se čas Vánoc. Adventní čas, kdy nastává doba klidu, pohody a zamyšlení, kdy k sobě lidé mají blíž. Tato akce, uskutečněná v podvečer 15. prosince se stala již tradicí a je jistě pro všechny zúčastněné – v této předvánoční hektické době – milým a laskavým pohlazením na duši.Ale dříve než vánoční melodie zazněly ztichlou návsí, předcházely tomu pečlivé přípravy. Ženy a dívky SDH Sedmpány již od října nacvičovaly pilně každý týden pásmo koled a vánočních písní, které se snažily po roce opět poněkud inovovat. Do příprav se krátce před vystoupením zapojili i muži. Ať už přípravou výtečného svařáku pro mrznoucí posluchače, tak nasvícením prostoru pro vystoupení.Všichni občané, kteří se sešli nejen ze Sedmpán, ale i z blízkého okolí nešetřili na závěr pochvalou a odnášeli si i drobný dáreček jako upomínku. O tom, že to děvčatům „zpívalo“ svědčí i to, že následující den program v celém rozsahu odzpívaly i v sousední vesnici Keblov.A lze si jen přát, abychom se opět v plném počtu a ve zdraví sešli při sedmpánském koledování v roce 2013.

Jana a Petra Svobodovy

Mohlo by se vám líbit...