Setkání rodáků k příležitosti 625 let obce Sedmpány

Setkání rodáků k příležitosti 625 let obce Sedmpány

Slavnostní zahajovací proslov p. Františka Dvořáka:

Hezký den vážení přátelé,

vítáme vás u nás v Sedmpánech na tomto setkání u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o naší vesnici. Zvláště vítám naše hosty rodu Mlýnků, kteří při sestavování svého rodokmenu našli svého předka, šlechtice vladyku Mlýnka, právě u nás v Sedmpánech, který v roce 1415 připojil svoji pečeť k dalším českým a moravským pánům na stížnostní list proti upálení Mistra Jana Husa. Dále vítám naše představitele – starostu MÚ v Trhovém Štěpánově pana Ing. Nekvasila a místostarostu Josefa Korna. A také vás rodáci nebo sympatizanty s naší vesnicí.            

 1. červenec roku 1388 je pro nás historickou čarou, od které se počítá stáří vesnice. První fyzickou osobou, kterou lze k tomuto datu přiřadit, byl právě vladyka Mlýnek.

Jak vznikl kontakt mezi námi a jeho potomky? Vysvětlím. 6. července loňského roku můžeme označit za den s velkým D. V Čechticích na Poháru starosty naši hasiči vyhráli, co se vyhrát dalo. Dále v sousedních Dubějovicích naši hoši vyhráli nohejbalový turnaj a ještě jsme dostal mail od pana Dušana Mlýnka s žádostí o pomoc při dalším pátrání.Ovšem není psáno, není dáno. Každý rok se ozve někdo, koho zajímají předci z naší vesnice, i když česky již nemluví. Svoje předky zde našli i herečka, zpěvačka a moderátorka televizního pořadu Pošta pro tebe paní Ester Janečková. Její pradědeček se narodil roku 1825 v Sedmpánech. Jmenoval se Herman Ortstein. Ano, je to židovské jméno. V té době zde žilo 346 katolíků a 44 Židů. Sečteme-li tyto dvě čísla, vyjde nám číslo 390. Když to zaokrouhlíme, vyjde nám, že zde v této době žilo 400 obyvatel. I když některé údaje se nechají dohledat, případně i domyslet. Například ty staré dřevěné srubové stodoly, špýchary, ale i obytné domy, které tu v minulosti byly – byly z jedlového dřeva, což svědčí o tom, že lesní porosty byly převážně jedlové. Ovšem řadu otazníků nám minulost nezodpoví: ,, Jak tu lidé žili? Jak hospodařili, i když se katastr obce nezměnil? “ Byli bez elektrického proudu, bez dopravních prostředků atd. Jak se asi dopravil vladyka Výšek na zemský sněm do Čáslavi?

V roce 1988 jsme oslavili 600. výročí naší vesnice. Jaké u nás byly akce tamní rok?

 1. ledna ples SRPŠ (230 lidí, hudba Melodie)
 2. ledna – sousedský ples (250 lidí, hudba Budějčanka)
 3. ledna – ples hasičů z Trhového Štěpánova
 4. února – předvýroční schůze JZD Trhový Štěpánov (hudba statku Dolní Kralovice)
 5. února – ples hasičů Sedmpány – (160 lidí, hudba Staropražští heligonkáři)
 6. března – dechová hudba Vlachovka
 7. března – MDŽ JZD Trhový Štěpánov
 8. března – školení pracovníků JZD
 9. dubna – taneční zábava místních hasičů (141 lidí)
 10. května – dětské odpoledne v Kácově (kde jsme obsadili 1 první ,2 druhá místa a 5 třetích míst)
 11. července – jízda zručnosti na kole přes rybník (vítěz Vladimír Kubík ze Sedlice)
 12. srpna – oslavy 600. výročí Sedmpán (hudba Budějčanka s premiérou Sedmpánské polky – v rozhlase ji nahráli Božejováci)
 13. září – zde oslavila 30. výročí svého založení dechová hudba Vlachovka
 14. září – zde vystoupili členové opery Národního divadla (V. Zítek, P. Zobalová, klavírista Pokorný)
 15. října – posvícenská taneční zábava
 16. prosince – zde vystoupila zasloužilá umělkyně Ljuba Hermanová

 

Vážení přátelé,

od té doby uplynulo dalších 25 let, uplynul čas jedné generace. A to je na vás, abyste posoudili, co se za tu dobu tady změnilo. Každý se rád vrací do svého rodiště, ale nikdy se jeden s druhým nesejdeme. K tomu je právě tento dnešní den. Zavzpomínejte na ty, kteří tu ještě mohli být, prohlédněte naší občanskou vybavenost a seznamte se se současným životem naší vesnice, aktivitou našich žen, hasičů, ale i seniorů. Protože nejsme žádná béčka, připravili jsme pro vás i svěcení symbolů naší obce, a to znaku a vlajky. Tato myšlenka vznikla na výroční valné hromadě hasičů, kde se mluvilo o tomto výročí a začalo se na tom pracovat. I když nejsme samostatnou obcí, kde symboly uděluje Poslanecká sněmovna, tuto možnost máme. Právní záruku za jejich užívání nám zaručuje zastupitelstvo Městského úřadu rozhodnutím a zápisem ze dne 14. května 2013. Návrhy nám zpracovala heraldická kancelář Stanislava Kasíka v Roudnici nad Labem, který vycházel ze známých písemností a vyžádáním našich představ. Musím poděkovat místostarostovi Josefu Kornovi za spolupráci, který s tím měl určité zkušenosti a jsem rád že heraldik použil i moje připomínky. Ze třech variant, které nám navrhl, zvítězila varianta číslo dvě na veřejné schůzi v Sedmpánech.

 Přilba jako typická součást výzbroje rytíře, odkazuje na termín pán, který je součástí jména obce. Číslovku sedm zastupuje 7 obilných klasů, které zároveň ukazují na zemědělskou obec s úrodnými poli. Zelená je barva venkova, zemědělství, přírody a lesů. Červeno-stříbrná přikrývadla mají barvu odvozenou od erbu českých králů a symbolizují královské svobodníky, kterých bylo svého času ve vsi asi 22.

Až se vrátíte do svých domovů a budete vypravovat svému okolí jak se u nás žije , ať ve vás zůstanou sova sedmpánské polky – že k nám do Sedmpán se rádi vracíte.

Děkuji naši mladé generaci, že převzali budoucnost naší vesnice do svých rukou. Za jejich aktivní činnost, čímž prezentují naší vesnici v širokém okolí.

                                                                                                                                                             František Dvořák

 Záznam z Českého rozhlasu o rodokmenech, o rodu Mlýnků a o Sedmpánech.
Vysílání ze dne 17. srpna ČRo
Více krásných fotografií kliknutím na odkazy :

http://lvicicka.rajce.idnes.cz/Setkani_rodaku_ze_Sedmpan_-_oslava_625_let_17.8.2013
http://www.sdhsedmpany.cz/fotoalbum/setkani-rodaku-k-prilezitosti-625-let-obce-sedmpany/

 

Videa z programu oslav na odkazech:

Ukázka historické koňské stříkačky v podání SDH Dubějovice:

Mohlo by se vám líbit...